Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu

Kultura SC – MM centar

Savska cesta 25, 10000 Zagreb

kultura@sczg.hr, 014593546

Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu