1. Zrelost književnosti kao odraz zrelosti društva u kojem se ona stvara: „ČEMU POEZIJA PETRA GUDELJA“ – dokumentarno-
animirani film / uvodno slovo: Tomislav Brlek i Lidija Bajuk – 2.11. u 19 sati
2. Dva lica 18. stoljeća: „ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ“ – dokumentarno-animirani film i „ANICA BOŠKOVIĆ“ – dokumentarno-
igrani film/ uvodno slovo: Boško Picula i Zvonimir Rumboldt – 9.11. u 19 sati
3. Marin Držić, dom i svijet, teatar i politika: „DRŽIĆ“ – dokumentarno-animirani film /uvodno slovo: Lahorka Plejić Poje – 16.11. u 19 sati
4. Zoranić i Hektorović: Dva Petra, dva putovanja: „PLANINE“ – dokumentarno-animirani film; „PJESNIK I TVRDALJ“ –
dokumentarno-animirani film/ uvodno slovo: Jelena Milošević i Ljubica Benović – 23.11. u 19 sati
5. Pandemije i granice ljudskosti: „VELIČANSTVO MORA“ – dokumentarno-animirani film/ uvodno slovo: Ivan Kujundžić i Đuro Vidmarović – 30.11. u 19 sati
Ciklus je nastao u sklopu serijala „Pisci i djela“, nastalog u produkciji HRT-a.