Eksperimentalistički pokret ranih 60-ih
(…..)
Težnja eksperimentiranju uz posvemašnje zanemarivanje vladajuće ideologije osobito je karakteristika ranih eksperimentalističkih pokreta u krilu kino-klubova, osobito onoga u Zagrebu i Splitu, s kraja 50-ih i početka 60-ih. (….)
Ono što obilježava oba pionirska začetka – eksperimentalnog filma i umjetničkog videa – bila je visoka samosvijest i visok stvaralački standard koji su uspostavili u tom svojem prvom poletu. Dosezi toga razdoblja počeli su se prepoznavati i u inozemstvu od kraja 70-ih i nadalje. Iz tih početaka izgnijezdili su se neki od „klasika“ hrvatskog eksperimentalnog filma i umjetničkog videa (Gotovac, Martinac, Pansini, Petek, Galeta, odnosno Iveković, Martinis, Trbuljak, Horvatić-Beban), iako je tek recentna učestalija praksa prikazivanja antologijskih izbora njihovih pionirskih radova i retrospektivnih pregleda njihova individualnog opusa stvorila mogućnost i brojnim mladim video umjetnicima da dobiju uvid u snažnu domaću tradiciju vlastita umjetničkog područja. (….)
Iz predgovora DVD kataloga u izdanju HFS-a: dr. Hrvoje Turković
U suradnji: Hrvatski filmski savez