Rođena 1983. godine, multimedijalna umjetnica koja radi na području proširenih medija i animiranih instalacija, koristeći se tradicionalnom tehnikom luka animacije. Diplomirala je na grafičkom smjeru Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (2011.), na animaciji na HVO u Norveškoj (2010.), i završila master studije audio vizualne umjetnosti na Royal Academy of Art KASK, u Belgiji (2012.). Od 2014-2018 pohađa doktorske studije na temu fragmentiranih narativa u animiranim instalacijama na Nanyang Technological University, School of Art, Design and Media u Singapuru. Izlagala je na brojnim izložbama i festivalima te je više puta nagrađivana.
Razgovor s autoricom: Vanja Babić, kustos i likovni kritičar GMH