// 10.12. 2016.//

Klubvizija SC gostuje 10. prosinca na jednodnevnom festivalu analognih audio-vizualnih praksi Strictly Analog. U suradnji s bečkom radionicom Setzkasten Wien, članovi Klubvizije SC održat će radionicu direktne animacije i zvuka na 16mm projektorima te će predstaviti filmsku instalaciju namjenski kreiranu za festivalsku lokaciju, kulturni centar ”Poligon”.