//17. i 18. 12. 2016., 10-14h//

Cijanotipija je povijesna fotografska tehnika razvijena u 19. stoljeću u svrhu reproduciranja (“fotokopiranja”) tehničkih nacrta i fotografija. Zbog svoje jednostavnosti i izravnosti vrlo brzo usvajaju je umjetnici kao što su Anna Atkins, Christian Marclay Marco Breuer.

Polaznici jednodnevne radionice bit će upoznati s osnovama procesa, od miješanja kemije, senzitiviziranja papira do osvjetljavanja i razvijanja cijanotipija. Rezultat će biti unikatne cijanotipije koje će svaki polaznik imati priliku napraviti od početka do kraja.

U prijavi ukratko navedite vaše dosadašnje iskustvo u radu s fotografijom i zašto želite sudjelovati na radionici. Prijavu šaljete isključivo na e-mail: sc.klubvizija@gmail.com do 12. prosinca, a odabrane polaznike obavijestit ćemo 13. prosinca. Polaznici će biti podijeljeni u dvije grupe; prva grupa bit će u terminu 17. 12., od 10-14h, a druga grupa 18. 12., od 10-14h. Sva tehnička oprema i kemija za radionicu bit će osigurana od strane organizatora, a za inspirativan kreativni rad na grafikama preporučamo donijeti botaničke uzorke, bilje, cvijeće i herbarije. Broj polaznika je ograničen (6).

Kotizacija: Članovi Klubvizije SC – 30 kuna / Ostali – 50 kuna

Mentor na radionici je Hrvoje Spudić koji se uz arhitekturu bavi DIY tiskom u dvojcu This Town Needs Posters te istraživanjem analognih fotografskih tehnika i metoda u sklopu Klubvizije SC. Drži niz radionica i sudjeluje u izložbama na temu fotografskih tehnika i metoda tiska u Hrvatskoj i inozemstvu.

Facebook event pronađite ovdje.

(Naslovna forografija: Anne Atkins: Algae book)