// 9.4., 19 h //

Ima li u današnjem društvu kapitalizna i racionalnih odluka o korisnosti mjesta za heroje u rasponu od „ratnih heroja“ do malih pacijenata,  od internacionalno gonjenih „zviždača“ do humanitarnih aktivistica? Je li posrijedi doista civilizacijski atavizam, ili kult heroja još uvijek ima bitnu društvenu, pa i političku funkciju? Jesu li nam heroji još uvijek potrebni kao čimbenici socijalne kohezije s jedne, ali i podjele, elementarne društvene diferencijacije na „mi“ i „oni“ s druge strane? Jesu li takve strastvene kolektivne identifikacije nešto što je protivno razumijevanju i funkcioniranju demokratskog društva danas? U suradnji s Galerijom 90-60-90 moći ćete vidjeti teme i likove s kojima naša publika može korelirati, oni koji nas same mogu potaknuti da učinimo nešto – “nesvakidašnje”, zaista hrabro i zaista važno.