Ulaz na program je besplatan!
Razgovor s autorom: Vanja Babić, Ivan Paić
Program obuhvaća tri kratka filma, dva iz osamdesetih i jedan recentni. Rani materijal nikada javno nije prikazan. “Ugrađivanje u crni kvadrat” trominutni je dokument o akciji izvedenoj na Jarunu 1984. Njegov je metar blizak seriji kratkih filmova koje je Hrvatski filmski savez objavio na DVD izdanju 2005. pod nazivom “Šest lakih komada”. “Ritam II” montažna je permutacija četiri Kodakove role snimljene 1980. Hodanje istom rutom, od podstanarskog stana prekoputa Filozofskog fakulteta u smjeru Ulice grada Vukovara (tada Ulica proleterskih brigada), snimano je iz ruke i montirano linearno, no nikada nije prikazano. Autor je nijemi metar nedavno ozvučio i komprimirao u jedno jedino kretanje.
“El Palacio Exterminador” (2022) filmski je kuplet na račun HAZU-ove ovrhe Bukovčeve slike u stalnom postavu NMMU-a. U tu je svrhu preusmjerio dvadesetak kadrova Buñuelova film “EL Ángel Exterminador” iz 1962. Sve naslove povezuje manje ili više izražena magijska dimenzija sadržaja ili montažnog postupka.
Željko Kipke slikar, pisac, filmaš, kritičar, esejist, kolumnist, perfomer. Internacionalno afirmiran medijski umjetnik. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a pohađao je Slikarsku majstorsku radionicu u Zagrebu (1976.–1981.). Predstavljao je Republiku Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu 1993., a dvije godine kasnije na Kairskom bijenalu. Član je Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA) i Hrvatskog društva filmskih kritičara (HDFK). Bio je selektor hrvatskog paviljona na 52. Venecijanskom bijenalu 2007. godine. Piše eseje i kritike o eksperimentalnom i igranom filmu te likovnoj praksi u dnevnoj štampi i časopisima te mu je objavljeno deset knjiga. Odlikuje ga – od samoga početka umjetničkog angažmana – kritičarska britkost, oštrina i preciznost u očitovanju i tumačenju umjetničkih djela, kao i osobna žestina njegovog osebujnog umjetničkog stila kojim veoma često provokativno ispituje suspektnu funkcionalnost inertnih institucija, razračunavajući se sa njima.