Izuzetno važan umjetnički pokret Fluxus, iz 60-ih godina prošlog stoljeća, nastao je SAD, potom se proširio po cijelom svijetu, iznjedrio je i izvrsne autore avangardnih filmova poput Nam June Paika, Paula Sharitsa, Yoko Ono, Dicka Higginsa, George Maciunasa, Wolfa Vostela, Alberta Finea i drugih. Inserti filmova navedenih autora pomiču granice i oslobađaju medij avangardnog filma od suvišnosti narativno-linearnih priča, pretvaraju film u istraživanje nekonvecionalnih i apstraktnih oblika.