„New American Cinema„ (veoma često se upotrebljava naziv Underground ili Avangardni film), nastao je kao opozicija holivudskoj filmskoj produkciji iz 1960-ih godina. Između mnogih estetskih, žanrovskih, uglavnom istraživačkih karakteristika, koji je taj pravac ostvario, nalazi se nezavidni položaj autora, financijski oskudan i marginaliziran. No, kako to obično biva, kreativnost je žilavo područje slobodnog izraza. Sasvim drugačiji, nekonvencionalan inovativan izraz, ostvarili su autori poput Maye Deren, Shirley Clarke, Sue Friedrich, Stana Brakhagea, Jonasa Mekasa, Brucea Connera, Brucea Bailia, Kena Jacobsa i dr. Nekoliko desetljeća kasnije, dominirajuća komercijalna holivudska produkcija će kopirati i „otuđiti“ od njihovih pravih vlasnika, tu ranije stečenu stilsku i izvedbenu fascinirajuću inovativnost, te istu početi obilato koristiti u narativno laganim i komercijalnim igranim filmovima kao i u video-spotovima. Taj trend traje do današnjih dana. Program koji prezentiramo nastoji rehabilitirati originalne autora avangardnog filmskog izraza toga vremena.
U suradnji: Cutting Edge Cinema