Program se referira na trenutnu pandemijsku atmosferu, stanje pojedinca u kontekstu grada izloženog elementarnoj nepogodi.

Četvrtak, 04. lipnja, 20:00, MM centar

PSIHOZA – POVEZNICA SJEVERA I JUGA EUROPE (dekonstruirani pojedinac- agresija i autoagresija)

Zafranović/Gotovac/Akerman

Različiti povijesni, geografski, socijalno-psihološki i politički kontekst te spolno određenje, rezultira istim problemom, sukob pojedinaca sa samima sobom i kolektivitetom društva.

Projekcija filma: Poslije podne (Puška), (1967.), r. Lordan Zafranović

U suradnji s Hrvatskim filmskim savezom.