//25. 5. 2017., 19:30//

Jean-Marie Straub i Danièle Huillet stvaralaštvo su započeli sredinom 60-ih adaptacijama priča Heinricha Bölla, a svoj rigorozan i intelektualno stimulativan stil nastavili su osobnim filmskim interpretacijama umjetničkih djela autora poput F. Kafke, M. Duras, D.W. Griffitha, P. Cezzannea… Težili su stvoriti „apstraktni slikovni san“ zadržavajući pri tome senzitivnost i pridajući posebnu pažnju pismu i duhu teksta te odnosu između slike i zvuka.

Film Kronike Anne Magdalene Bach (Chronik der Anna Magdalena Bach,1968.) istovremeno obiluje klasicizmom i modernizmom karakterističnim za njihovo stvaralaštvo. Naoko glazbena struktura filma temelji se na recitaciji izmišljenih intimnih pisama Anne Magdalene slavnome suprugu. Film je komponiran od slika dokumenata Bachova života, prizora mjesta na kojima je svirao te fikcijskom naracijom popraćenom glazbom uživo, a koja je bila nadređena filmskoj strukturi te time dekonstruirala klasični filmski narativ. Autori su željeli snimiti film u kojem glazba ne bi bila  samo pozadina ili komentar, već estetski materijal. Prizori iz Bachova života povezani su glazbenim sekvencama, uglavnom snimljenima u jednome kadru, dok je sva glazba izvođena uživo. Glavne uloge u filmu tumače slavni nizozemski čembalist, orguljaš, dirigent i muzikolog Gustav Leonhardt (Johann Sebastian Bach) te Christiane Lang u ulozi Anne Magdalene, Bachove druge supruge.

INFO: r. Jean-Marie Straub i Danièle Huillet, Zapadna Njemačka/Italija, 1968., 94′, engleski jezik

FESTIVALI I NAGRADE: Berlin International Film Festival (1968.) – nagrada Sutherland Trophy i nominacija za Zlatnog medvjeda, Cinemanifestatie  Utrecht (1968.), Cannes Film Festival (1968.), New York Film Festival (1968.), London Film Festival (1968.) – Grand Prize, São Paulo International Film Festival (2009.), Locarno Film Festival (2014.), Toronto International Film Festival (2017.)

Program se realizira u suradnji s Francuskoim insitutom u Zagrebu.

institutfrancais